Licencja na muzykę

Licencja na muzykę to potwierdzenie legalności korzystania z muzyki i prawa na publiczne odtwarzanie w twoim miejcu/lokalu.

Firma ExpertMusic pracuje bez pośredników. Zawieramy bezpośrednie umowy z autorami, wydawcami muzycznymi i wytwórniami na całym świecie, co zabezpiecza użytkownikom treści muzycznej kompletne bezpieczeństwo i pewność, że oni odtwarzają tylko legalną muzykę w swoim biznesie.

W odróżnieniu od większości firm świadczących usługi muzyczne dla biznesu, możemy dostarczyć pełny pakiet umów z każdym posiadaczem praw autorskich.

Licencja ExpertMusic włącza wszystkie prawa autorskie i prawa pokrewne, dlatego jest w 100% legalna i nie wymaga żadnych opłat royalty (tantiem) dla ZAiKS, STOART, ZPAV, a także innych organizacji zbiorowego zarządzania. Gwarantowano potrafisz ubezpieczyć się od kar i mandatów.

Zapewniamy licencję, nalepkę i odpowiednie dokumenty dla wszystkich produktów ExpertMusic: portalu muzycznego, aplikacji mobilnej, indywidualnego kanału radiowego. Po opłaceniu zamówienia, otrzymasz podpisaną umowę na swój adres e-mail, a także oryginał umowy, fakturę za opłaty licencyjne, licencję/e, nalepkę/i pocztą.


Licencja i naklejka wydawane są indywidualnie dla każdej lokalizacji, określonej w umowie.