Baza muzyczna

Baza muzyczna jest zamieszczona na chmurze publicznej. Włącza tylko te kompozycje, które zostały ręcznie zweryfikowane, przetworzone i otagowane (oznakowane) przez zespół profesjonalnych redaktorów muzycznych; jakość ścieżek jest sprawdzona i doprowadzona do poziomu referencyjnego. W bazie ExpertMusic przedstawione 54 style muzyczne, nowe utwory są dodawane co miesiąc w trybie czasu bieżącego, od razu po zakończeniu procedury weryfikacji. Dostęp - 24/7. Wszystkie utwory w bazie muzycznej są licencyjne, zapewniamy pełny pakiet dokumentów na publiczne odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu (więcej: Licencja na muzykę). Odtwarzanie muzyki w miejscu publicznym/lokalu z portalu ExpertMusic bez licencji jest uważane za nielegalne i nie chroni przedsiębiorcę przed karami organów nadzorujących (organizacji zbiorowego zarządzania).

Sekcja 'Muzyka'

Baza muzyki znajduje się na portalu w sekcji 'Muzyka'.

Lista dostępnych do użytku utworów jest wyświetlana w głównej części strony internetowej (nazwa utworu, autor i czas brzmienia każdego fonogramu).

Liczba utworów, wyświetlanych na jednej stronie jest widoczna na dole - 'Elementów na stronie: __'; poruszać się po stronach sekcji 'Muzyka' można za pomocą strzałek lewo-prawo (w prawym dolnym rogu strony).

Informacje o utworach

Każdy utwór w bazie ma swój standardowy krótki opis: datę stworzenia, głos (jeśli wokal jest obecny, wskazuje się typ głosu; jeśli wokal jest nieobecny, do utworu przypisany jest tag 'bez wokalu'), język (jeśli fonogram ze słowami, wskazuje się język; jeśli fonogram bez słów, do utworu przypisany jest tag 'bez tekstu'), tempo, obecność lub brak wulgaryzmów. Przejrzeć opis kompozycji można za pomocą ikony 'otworzyć - zamknąć pole z szczegółową informacją' obok każdego utworu (1).

Na dole każdej strony internetowej podane są numery wyświetlanych na każdej stronie utworów, a także ogólna ilość kompozycji w bazie na daną chwilę (2).

Praca z utworami

Każdy utwór z bazy muzycznej można dodać do istniejącej listy odtwarzania lub do nowej. Dostępne jest również pobieranie utworów na urządzenie, co daje możliwość odtwarzania muzyki w lokalizacjach, w których nie ma połączenia z Internetem.

Aby dodać utwór do utworzonej wcześniej playlisty, kliknij na ikonę 'Dodaj do playlisty' (1), w formie, co pojawiła się po lewej stronie znajdź odpowiednią playlistę, zaznacz ją, klikając myszką w pustym oknie naprzeciwko: w oknie pojawi się symbol 'fajka', a po prawej stronie od nazwy playlisty, w nawiasach, zmieni się liczba utworów (patrz (2), na obrazku jest pokazane, że utwór został dodany do playlisty 'Playlista testowa' i aktualna liczba utworów w niej - 2); jednocześnie w prawym górnym rogu strony pojawi się komunikat wskazujący, że utwór został skutecznie dodany do listy odtwarzania (4). Jeśli podczas przewijania wykazu playlist zobaczysz, że obok niektórych z nich już stoi symbol 'fajka' to znaczy, że w tych playlistach już jest ten utwór (na przykład, wcześniej dodałeś/łaś ten utwór do tych list odtwarzania).

Aby dodać utwór do nowej playlisty, kliknij na ikonę 'Dodaj do playlisty' (1), w formie, co pojawiła się po lewej stronie znajdź pole 'Nazwa playlisty'(3), za pomocą klawiatury wprowadź żądaną nazwę nowej listy odtwarzania, kliknij symbol 'plus' (znajduje się w polu po prawej stronie na niebieskim tle); sprawdź wykaz playlist w formie: znajdź nazwę nowej listy odtwarzania, w nawiasach po prawej stronie nazwy będzie stać cyfra 1, to ten pierwszy utwór, który właśnie dodałeś/łaś do nowo utworzonej playlisty. Dodatkowo, obejrzyj wideo na stronie 'Jak stworzyć playlistę i dodać muzykę?'.

Aby pobrać ścieżkę, kliknij na ikonę 'Ściągnij' (5), rozpocznie się proces pobierania, po jego zakończeniu znajdź utwór w folderze 'Pobrane rzeczy' na swoim komputerze.

Wyszukiwanie w bazie muzycznej

Na górze strony internetowej znajduje się pole do wyszukiwania utworów według nazwy lub fragmentów składowych nazwy. Zwróć uwagę, wyszukiwanie odbywa się zgodnie z nazwą kompozycji, którą autor wprowadził podczas jej umieszczenia na portal, użytkownik widzi tę samą nazwę w bazie muzycznej. Wyszukiwanie według autora kompozycji nie jest dostępne. Jeśli wystąpi błąd wyszukiwania, odśwież stronę i jeszcze raz wpisz nazwę utworu, sprawdź również, aby wszystkie filtry były wyczyszczone.

Zapoznaj się z krótkim wideo, jak znaleźć utwór na portalu ExpertMusic.

System filtrowania bazy muzycznej

Dla wygody pracy z sekcją 'Muzyka' jest dostępny szczegółowy system filtrów. Standardowo panel z filtrami jest w stanie zamkniętym, aby ją otworzyć, kliknij na odpowiednią ikonę 'otworzyć - zamknąć' (1). W bazie muzycznej znajdują się następujące filtry: tempo, styl, temat, humor, język, słowa kluczowe, instrument, głos. Żeby wybrać parametry każdego filtru należy go otworzyć ((2) - otwarty filtr (3) - zamknięty filtr). Wszystkie wybrane ustawienia filtrów zostaną odzwierciedlone w górnej części panelu filtrów - 'Wybrałeś/łaś'; aby usunąć parametr filtra, należy kliknąć na symbol zamknięcia 'x' obok niego; dla usunięcia wszystkich parametrów filtrowania, wybierz 'Wyczyść wszystkie filtry'. Aby poruszać się po filtrach w górę i w dół, użyj funkcji przewijanie (lub klawiszy sterowania kursorem) na swoim urządzeniu.