Jak wybrać playlistę?

Aby wybrać playlistę do określonego celu, możesz skorzystać z panelu z filtrami. Standardowo ona jest zawsze w stanie zamkniętym, aby ją otworzyć, kliknij myszką na ikonę 'otworzyć - zamknąć' (1). Patrz zrzuty ekranu poniżej: (1) stan panelu - 'zamknięta' domyślnie (2) stan panelu - 'otwarta'. Dla wyszukiwania można użyć jak wszystkich kategorii filtrów, tak i tylko niektóre z nich.

Wyszukiwanie playlist

Wyszukiwanie playlisty według fragmentów składowych nazwy: w polu wyszukiwania wpisz część nazwy playlisty i kliknij 'Znajdź'; wszystkie znalezione playlisty zostaną wyświetlone pod polem. Na przykładzie (1), zrzut ekranu poniżej, przedstawiono, że w polu wprowadzono fragment nazwy 'Deep house' a pod nim jest wyświetlona lista składanek znalezionych w systemie.

Odtwarzanie playlist

Początkowo na stronie są dwie opcje: posłuchać wersji demonstracyjnej playlisty lub od razu włączyć całą playlistę.

Ikona z obrazem i symbolem 'play' obok nazwy każdej playlisty daje możliwość poprzednio posłuchać wersji demo muzycznej kompilacji. Kliknięcie na obrazek, otwiera okno z filmem z kanału YouTube ExpertMusic (1). Ważne! jest to próbki muzyki, stworzone dla tego, aby można było otrzymać wstępne pojecie o playliście (na zdjęciu widać, że całkowity czas demonstracyjnego wideo - 9 min 34 sek.).

Aby odtworzyć całą playlistę (od początku do końca), kliknij na ikonkę 'otworzyć - zamknąć' (2) po lewej stronie od wersji demonstracyjnej (ikona z obrazem i symbolem 'play'), ponizej opisu playlisty zostanie wyświetlony wykaz utworów 'Music' (2.1), kliknij niebieską ikonę 'play' w pobliżu pierwszej kompozycji, kolejne odtwarzanie utworów będzie kontynuowane automatycznie. Zwróć uwagę, że informacja o playliście zawiera następujące dane: 'Liczba sztuk' to ilość utworów na liście odtwarzania i 'Ogólny czas brzmienia' to ogólny czas odtwarzania całej playlisty (2.2). Na przykładzie widać, że ilość utworów na playliście 'Electronic część 1' - 20, ogólny czas brzmienia - 1 godz. 11 min. 13 sek.

Istnieje również możliwość zamknąć (zapętlić) odtwarzanie playlisty w kółko (3).