Jakie są konsekwencje braku płatności za przedłużenie licencji na odtwarzanie muzyki?


 1. Utrata udzielonych i skumulowanych rabatów (sprawdź swoją aktualną zniżkę).
 2. Automatyczne rozwiązanie/zakończenie licencji na muzykę:
   • Jesteś zobowiązany do zaprzestania korzystania z muzyki ExpertMusic, a jeśli jakaś muzyka ExpertMusic była pobrana, natychmiast usunąć wszystkie pliki audio;
   • Jesteś zobowiązany do wyłączenia muzyki i zaprzestania używania jakiejkolwiek muzyki, dopóki nie kupisz licencji.
 3. Automatyczne zakończenie dostępu do serwisu muzycznego ExpertMusic.
 4. Jeśli powiadamialiśmy organy regulacyjne o legalnym wykorzystaniu muzyki w lokalach przedsiębiorcy na podstawie licencji ExpertMusic, to w ciągu 3 dni będziemy musieli powiadomić ich o jej rozwiązaniu.

Do czasu odnowienia subskrypcji lub zakupu licencji na publiczne odtwarzanie muzyki:


 1. Zalecamy wyłączyć muzykę, aby uniknąć pozwów od organów regulacyjnych.
 2. Nie zalecamy liczyć na to, że jeśli przyjdą przedstawiciele organizacji kontrolnych, to będzie można rozwiązać problem nielegalnego korzystania z muzyki bez płacenia kar i/lub postępowania sądowego.
 3. Zalecamy podanie powyższych informacji kierownikowi czy dyrektorowi, aby miał on możliwość podjęcia właściwej decyzji w odpowiednim czasie i uniknięcia pozwów ze strony organów regulacyjnych.