Jak przedłużyć zamówienie i Umowę licencyjną

(w tym i dostęp do serwisów ExpertMusic)

Trzydzieści dni przed zakończeniem okresu Umowy i ważności licencji na odtwarzanie muzyki wyślemy, na podany przez ciebie adres e-mail, Zamówienie i Fakturę za przedłużenie na następny okres.

Pięć dni przed zakończeniem terminu opłaty wyślemy przypomnienie o konieczności przedłużenia Umowy i ponownie dokumenty wystawione dla opłaty.

W ostatnim dniu terminu płatności wyślemy również komunikat o wygaśnięciu terminu płatności i automatycznym wygaśnięciu/rozwiązaniu licencji.