Jak przedłużyć subskrypcję i dokonać płatności

Wariant 1. Jeśli automatyczne odnawianie subskrypcji jest włączone

System automatycznie:

  • przygotuje zamówienie i fakturę na odnowienie subskrypcji i wyśle na twój adres e-mail;
  • obciąży wskazaną wcześniej przez ciebie kartę bankową.

Jeżeli systemowi nie uda się obciążyć kartę bankową kwotą za subskrypcję, spróbuje to zrobić ponownie później.

Jeśli zamówienie i faktura za prolongatę subskrypcji nie zostaną opłacone, licencja na muzykę nie zostanie przedłużona.

Jeśli nie ma możliwości zapłaty za przedłużenie subskrypcji kartą bankową:

  • Możesz zapłacić zamówienie i fakturę na nasze konto bankowe, wskazując jako cel płatności numer zamówienia i faktury.
  • Możesz zawrzeć z nami umowę w formie papierowej i zapłacić przelewem bankowym offline (jak wykupić subskrypcję z opłatą offline), w tym przypadku koszt i warunki płatności mogą być inne i mogą nie obejmować rabatów stosowanych w płatnościach online.

Wariant 2. Jeśli automatyczne odnawianie subskrypcji nie jest włączone

  1. Zaloguj się do swojego konta.
  2. Przejdź do sekcji "Subskrypcje".
  3. Włącz automatyczne odnawianie (prawa pozycja suwaka - automatyczne przedłużanie jest aktywne).
  4. Dalej patrz "Wariant 1 ..." powyżej.

Zapoznaj się z poniższym zrzutem ekranu.

Oraz za pomocą przycisku "Odnów teraz" możesz uruchomić swoją subskrypcję ponownie.